Pravidla registrace

 • a) Registrací v projektech pořádaných společností MauMau s.r.o., které na stránkách Maurerův výběr hodnotí restaurace (Grand Restaurant), jakož i dalších projektech (Grand Restaurant Festival, Prague Food Festival, Maurerův Stůl), dáváte souhlas s těmito Pravidly registrace a nakládání s osobními údaji (dále jen „Pravidla“).
 • b) Údaje, které se zadáváte při registraci nebo kdykoliv poté, tvoří tzv. profil. Některé údaje jsou povinné a bez jejich zadání nelze registraci provést. Ostatní údaje jsou volitelné a záleží na Vás, zda je vyplníte.
 • c) Berete na vědomí, že údaje obsažené v tzv. veřejném profilu budou zobrazovány uživatelům našich projektů, zatímco údaje v tzv. soukromém profilu jsou neveřejné a nejsou zobrazovány.
   

Pravidla hodnocení a komentářů

 • a) Komentáře k hodnoceným restauracím a barům jsou svobodným projevem Vašeho osobního názoru, kterým chcete vyjádřit mínění, okamžité dojmy, glosy, pochvaly či kritiky reflektující konkrétní zkušenosti z návštěvy hodnocených restaurací a barů. Komentáře jsou Vaším osobním názorem, který nemusí vyjadřovat naše mínění. Komentáře mají pomoci hodnoceným získat zpětnou vazbu a pomáhají dalším návštěvníkům získat více informací o hodnocených. Komentáře musí respektovat pravidla slušnosti a důstojnosti. Zdržte se, prosím, vulgárních výrazů. Komentáře výrazně negativní prověříme a případně k nim zaujmeme vlastní postoj.
 • b) Při hodnocení restaurací a nebo barů se zavazujete postupovat nezávisle a odesláním hodnocení souhlasíte se zpracováním hodnocení a Vašich souvisejících postřehů, které nám poskytnete, do výsledků hodnocení.
 • c) Pokud v rámci hodnocení či komentáře poskytnete jakoukoliv fotografii či jiné obdobné obrazové dílo (dále jen „fotografie“), nesete odpovědnost za to, že vlastníte příslušná autorská práva a zveřejněním nezasahujete do práv třetích osob. Rovněž nesete odpovědnost za to, že jste při pořízení fotografie postupovali v souladu s právními předpisy.
 • d) Vezměte, prosím, na vědomí, že Vaše hodnocení, komentáře a fotografie, jakož i samotný profil, mohou být přístupné ostatním uživatelům našich projektů, a to formou odkazů u jednotlivých hodnocených restaurací či barů, i souhrnnou formou v rámci Vašeho profilu. Poskytujete nám nevýhradní, bezúplatnou, převoditelnou, časově a územně neomezenou licenci k užití Vašich hodnocení, komentářů a fotografií pro účely našich projektů.
 • e) Vyhrazujeme si právo vymazat Vaše hodnocení, komentáře a fotografie, či omezit jejich zobrazování.
 • f) Vezměte, prosím, na vědomí, že ostatní uživatelé našich projektů mohou Vaše hodnocení, komentáře a fotografie sami hodnotit. Mimo jiné i v závislosti na tomto hodnocení můžeme stanovit Vaši „hodnost“, která bude jedním z údajů obsažených ve Vašem veřejném profilu.
   

Nakládání s údaji

Nakládání s Vašimi osobními údaji se řídí Zásadami zpracování osobních údajů

 • a) Veškeré materiály a informace na stránkách našich projektů jsou výhradně naším duševním vlastnictvím, případně duševním vlastnictvím ostatních hodnotitelů, hodnocených restaurací či barů, popřípadě osob, které s námi spolupracují. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez našeho předchozího písemného souhlasu.
 • b) V případě, že stránky našich projektů obsahují odkazy na stránky třetích osob, např. na stránky hodnocených restaurací či barů, neneseme odpovědnost za obsah takových stránek a za služby na nich nabízené.
   

Další

 • a) Jsme oprávněni tato Pravidla kdykoliv změnit. O změnách Vás budeme informovat zveřejněním na stránkách našich projektů, případně ve Vašem profilu.
   

MauMau s.r.o.